MEDIA: Farlige kjemikalier i barns blod

En ny britisk undersøkelse viser at barn har høyere nivåer av visse miljøgifter i blodet enn sine foreldre og besteforeldre, skriver Aftenposten 13.10.04 og refererer til undersøkelsen utført av WWF og The Cooperation Bank.

Fra 1930 til 2000 økt den globale produksjonen av menneskeskapte kjemikalier fra 1 million til 400 millioner tonn pr år. Mer enn 100 000 stoffer er nå registrert i EUs register over kjemikalier i kommersiell bruk. For de fleste av disse stoffene er det aldri blitt studert hvilke effekter de kan ha på miljøet og menneskers helse. Kun for 14 prosent av stoffene er tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til at visse trygghetsvurderinger kan gjøres.

Undersøkelsen til WWF viser ikke bare at barn helt ned i niårsalderen er forurenset av et mangfold menneskeskapte kjemiske stoffer, men også at konsentrasjonen av visse nye kjemikalier er høyere hos ungdommen enn hos de eldre.

Utdrag av artikkelen Farlige kjemikalier i barns blod på aftenposten.no. Se også nyheten hos wwf.no.

-----

Cotton Child leverer tekstiler som er behandlet med et minimum av trygge kjemikalier. Produksjonen foregår økologisk uten bruk av giftsprøyting.

T-skjorte-trykk fra Cotton Child er uten PVC og ftalater som er ingrediensene i 90 prosent av tekstiltrykk på det norske markedet. Om noen år blir lovverket innstrammet for kjemikalier som ftalater. Hvorfor vente på dette når det finnes sunne, trygge og gode alternativer i dag?
(Oppdatert 07.05.2006. Opprinnelig skrevet 15.10.2004)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.