SIDEBLIKK: Kina

Kinas utvikling har innvirkning på hele verdensøkonomien. Aftenposten har hatt en rekke artikler om Kina den siste tiden. Men er Aftenposten for overflatisk og for økonomisk sentrert? Ønsker vi at arbeidere med sikkerhet og rettigheter som her i Vesten i 1850 skal produsere våre klær ekstremt billig? Opptrer tekstilbedrifter etisk forsvarlig når de eksporterer miljøproblemer for å unngå kostnader ved rensing?

Les artikkelen "Kineserne syr så klesprisene faller" på aftenposten.no.

Les mer utfyllende om arbeidslivet i Kina - china-labour.org.hk - et nettsted drevet fra Hong Kong.

John Fabian Witt er professor i jus ved Columbia University og forfatter av "The Accidental Republic: Crippled Workingmen, Destitute Widows, and the Remaking of American Law."

Han skriver: "Kina stiller seg i veien for alle tilgjengelige muligheter for å forbedre arbeidssikkerheten. Nasjonale sikkerhetsstandarder og inspeksjonsrutiner reflekterer problemene med den kinesiske staten, der statsansatte kun rapporterer positiv informasjon oppover i byråkratiet. På samme tid har begrensninger i organisasjonsretten forhindret at grassrota kan overvåke sikkerheten. Selv kinesisk meda har kommet i skuddlinjen for å ha avdekket farlige arbeidsplasser som amerikanske journalister avdekket for hundre år siden.

Rettssaker blir mer vanlig, men de er notorisk uhåndterlige, og dommere er ikke uavhengige av fabrikkeiere. Kompensasjon til skadete arbeidere og deres familier er uhyre lav og gir ikke arbeidsgiverne incentiv til å gjøre arbeidsplassene trygge."

Les hele artikkelen "Can China protect its workers?" på taipeitimes.com.

****

Varene hos Cotton Child er framstilt ved rettferdig handel som bidrar til positiv utvikling for arbeiderne i sør. Bruk din markedsmakt. Bidra til en god framtid også for dem som lager klærne vi har på oss.
(Oppdatert 13.05.2004. Opprinnelig skrevet 11.05.2004)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.