MEDIA: Intet forbud mot giftstoffer i tøy

En rapport utgitt i 2000 viser at det er masse miljø- og sunnhetsskadelige stoffer i tekstiler, men den danske Miljøstyrelsen vil ikke gripe inn, skriver det danske bladet Ingeniøren.

På tross av at Miljøstyrelsen har offentliggjort rapporter som dokumenterer at nytt tøy inneholder giftige og allergifremkallende stoffer, medfører dette ingen lovmessig oppstramming på området. Det begrunnes med at mengden stoff er så små og lovreguleringer på dette området bør skje internasjonalt.

Det danske forbrukerrådet mener ikke at informasjonsmateriale og gode hensikter er tilstrekkelig og etterlyser garantier for at tekstilvarer ikke inneholder farlige kjemikalier. Det er vanskelig å vurdere effekten av gjentatt kontakt med kjemikaliene. Det danske Astma og Allergiforbundet slutter seg til Forbrukerrådets innstilling.

Utdrag av artikkel i det danske bladet Ingeniøren, juli 2000. (I Norge har SFT og Miljøverndepartementet også en passiv holdning når det gjelder tilsetninger i klær).
(Oppdatert 12.04.2002. Opprinnelig skrevet 08.06.2001)

 

Del lenke til denne artikkelen med ditt nettverk

Knappene åpner et vindu der du kan se hva du deler, og du kan legge til egen tekst om du ønsker det.